Biyosidal ruhsatlandırma
 • Kapasite raporu alımı
 • Ekspertiz raporu alımı
 • Barkod belgesi alımı
 • Sanayi sicil belgesi alımı
 • Yerli malı belgesi alımı
 • Tür deneyim belgesi alımı
Okunabilirlik testi
 • Ruhsat Başvuru Dosyalarının TİTCK gerekliliklerine göre kontrolününün yapılması
 • Ruhsat     Başvuru     Dosyalarının     CTD     formatında     ve     TİTCK     gerekliliklerine uygun şekilde en kısa sürede tercüme edilmesi ve/veya hazırlanması Hazırlanmış     olan          ruhsat     dosyasının     ön     inceleme     komisyonundan     onay alıncaya kadar ya da ürün ruhsat alana kadar takibinin yapılması
 • TİTCK Ruhsat Komisyonları tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgelerin tamamlanmasında firmanın ruhsatlandırma departmanına teknik destek verilmesi
 • Varyasyon dosyalarının hazırlanması Ruhsat yenileme dosyalarının hazırlanması
 • Bakanlık     yazışmalarının     yapılması     ve     bu     yazışmaların     takiplerinin yapılması
 • Analiz dosyalarının hazırlanması
 • KÜB/KT oluşturulması ve Revizyonu
 • Yurtdışı Lisansör ve ya API tedarikçisi firma ile görüşmelerin yapılması gerekli belgelerin temin edilmesi (CEP, DMF,GMP vb)
 • Modül 2,4 ve 2,5 Klinik Genel Özetlerinin, Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatının hazırlanması
 • GMP Yerinde Denetim Dosyalarının Hazırlanması Risk Bazlı Denetim Dosyalarının Hazırlanması
 • Ruhsat     Devri     Başvuru     Dosyasının     TİTCK     kurallarına     uygun     olarak hazırlanması
 • Kullanma     Talimatı     Okunabilirlik     Testi     hazırlanması,     uygulanması     ve raporlanması
 • Gümrük Muafiyet Başvuruları Kontrol Belgesi Başvuruları İthalat Bildirimleri
Okunabilirlik testi
 • Veteriner Tıbbi Ürün Dosyalarının e-Başvuru Formatında Hazırlanması Mevcut Ruhsatlı Ürünlerin Yeni Yönetmeliğe göre Güncellenmesi
 • Ürün Özellikleri Özeti Hazırlığı, Prospektüs, İç-Dış Etiket Hazırlığı
 • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip I A)
 • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip I B)
 • Veteriner Tıbbi Ürün Varyasyon Dosyası Hazırlanması (Tip II) Bakanlık Yazışmaları
 • Satış İzni Başvurusu
 • Pazarlama İzni Yenileme Başvurusu GMP Denetim Başvurusu
 • İTS Kayıtlarının yapılması ve takip edilmesi İthalat Bildirimlerinin yapılması
Okunabilirlik testi
 • Global pazarlarda ruhsat başvurusu yapılacak dosyaların hazırlık süreçlerinde, ülke regülasyonları göz önünde tutularak destek ve rehberlik hizmeti verilmesi
 • Distribütör ile iletişim kurularak ilgili ülkelerde yürütülrn ruhsatlandırma prosedürünün takibinin yapılması, konu ile ilgili raporlar verilmesi
 • EU, CIS, GCC, MENA vb. bölgelerde lokal kontaklar ve otoriteler ile toplantılar/telekonferanslar yapılması
 • İlgili ülkelerde yapılacak varyasyon başvuruları için başvuru dosyalarının hazırlanması
 • İlgili ülkelerin GMP denetimi için başvuru dosyalarının hazırlanması
 • Dosyaların E-CTD, A-CTD entegrasyonunun sağlanması CPP, Serbest Satış Sertifikası başvuruları yapılması

 

Ruhsatlandırma yaptığımız alanlar ;

 • Beşeri tıbbi ürün ruhsatlandırma
 • Veteriner tıbbi ürün ruhsatlandırma
 • Biyosidal ruhsatlandırma
 • Tıbbi cihaz kayıt hizmetleri
 • Uluslararası pazarlarda ruhsatlandırma
İlaç ruhsatlandırma
 • TITUBB – ÜTS Firma Ürün /Belge Kaydı
 • Serbest Satış Sertifikası Başvurusu
İlaç ruhsatlandırma
 • Güncel yönetmelik tebliğ ve kılavuzlar doğrultusunda dosya hazırlığı ve takibinin yapılması
İlaç ruhsatlandırma
 • Firma ÜTS kaydının yapılması
 • EUP sistemine kayıtlı ürünlerin ÜTS sistemine aktarılması Kozmetik ürün kaydının yapılması
 • Kozmetik ürün başvuru işlemlerinin yapılması Kozmetik Ürün Bilgi dosyasının hazırlanması
İlaç ruhsatlandırma
 • Biyosidal Başvuru Dosyasının hazırlığı, sunumu ve takibinin yapılması
İlaç ruhsatlandırma
 • Tıbbi yayınlar Makale
 • Ruhsatlandırma Dokümanları DMF / SMF
 • SOP / SÇT
 • Yeminli ve Noter Onaylı Tercüme İşlemleri
Biyosidal ruhsatlandırma
 • Dahilde işleme izni başvuruları
 • Tarım ürünlerinde ihracat iadesi başvuruları Kullanılmış makine ithal izinleri
 • Özel ithal/ihraç izinleri Yurt dışı iş gezisi destekleri
 • Yurt içi ve yurt dışı fuar destekleri Yurt dışı marka tescil destekleri Yurt dışı tanıtım destekleri
 • Yurt dışı ofis, mağaza, depo kira destekleri Küresel tedarik zinciri proje başvuruları Pazara giriş belgelendirme destekleri Pazara giriş analiz destekleri
 • Döviz kazandırıcı hizmetler destekleri
Biyosidal ruhsatlandırma
 • Dahilde işleme izni başvuruları
 • Tarım ürünlerinde ihracat iadesi başvuruları Kullanılmış makine ithal izinleri
 • Özel ithal/ihraç izinleri Yurt dışı iş gezisi destekleri
 • Yurt içi ve yurt dışı fuar destekleri Yurt dışı marka tescil destekleri Yurt dışı tanıtım destekleri
 • Yurt dışı ofis, mağaza, depo kira destekleri Küresel tedarik zinciri proje başvuruları Pazara giriş belgelendirme destekleri Pazara giriş analiz destekleri
 • Döviz kazandırıcı hizmetler destekleri
İlaç ruhsatlandırma
 • Beşerî Tıbbi Ürünler İçin Genel Ruhsatlandırma Eğitimi (7 Saat)
 • Ruhsatlandırma Giriş ve Tanım
 • GMP ve Ruhsatlandırma İçin Önceliklendirme Başvuruları Ruhsat Dosya Hazırlanması ve EBS Başvurusu
 • Analiz Başvurusu Hazırlığı, EBS Başvurusu ve Numune Teslimi Satış İzni Başvurusu, EBS Başvurusu ve Numune Teslimi Varyasyon Dosya Hazırlığı ve EBS Başvurusu
 • Beşerî Tıbbi Ürünlerin Ruhsat Devri